In dit unieke boekje wordt heel erg duidelijk dat kijken een activiteit is van de ogen en zien een activiteit van de hersenen. De ogen en de hersenen hebben de taken verdeeld. In de hersenen bevinden zich allerlei stukjes die zich, in relatie tot kijken en zien, gespecialiseerd hebben: in kleuren, in vormen, in diepte of in beweging zien. Het boek bevat foto's en tekeningen (in kleur en zwart-wit) die je iets laten zien dat er niet is, wat er wel is en zo zie je iets wat niet kan! Je kunt het direct doen, uitproberen, ervaren. De antwoorden en verklaringen bij deze 'proefjes' staan achterin, evenals een verantwoording. Er is ook een verwijzing naar de bij dit boek behorende website. De vormgeving biedt veel beeld en weinig woord. De opzet is helder, uitnodigend, super verrassend en nodigt continu uit tot doen en verwonderen. Kleurige, praktisch vierkante uitgave, gedrukt op glad papier, die kinderen vanaf ca. 10 jaar (en andere nieuwsgierige mensen) uitnodigt om zich te verbazen. Een aantal voorbeelden is ook bekend van gestaltprincipes uit de psychologie, maar ze worden hier op vriendelijk wetenschappelijke wijze uitgebreid. De auteurs zijn verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC Rotterdam. Opvallend boeiend, leerzaam boek met knalroze omslag.

 

(NBD|Biblion)