Filosofie & Onderwijs

978 90 77024 85 0 Klein

Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken wordt, je kwetsbaar kunt zijn, verschillende standpunten...

978 90 77024 39 3

Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? En met de natuur om ons heen? Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven we in een God of gaan we uit van...

978 90 77024 62 1

Wat vind jij ervan?! is een bundel uitdagende en interessante columns over levensbeschouwing, dagelijkse dilemma’s, ethische vragen en humanisme voor leerlingen en docenten in het (vormings)onderwijs. De bundel zet leerlingen aan het denken en biedt materiaal dat gebruikt kan worden...

Zin

978 90 77024 67 6

Zin is een boek over wat ons drijft. Volgens sommigen bestaat er geen grotere drijfveer bij mensen dan de behoefte aan zin. Onze visies, denkbeelden en leefstijlen, onze relaties en onze creativiteit zijn bronnen voor het vervullen van deze behoefte.

...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!