Kinderen & Jeugdzorg

978 90 77024 86 7

Voor een van de woonkamerramen op de tweede verdieping zijn vuilniszakken gespannen. Hoewel de voorjaarszon schijnt en de buitentemperatuur aangenaam is, staat in dit huis de thermostaat op 23. Het ruikt er vaag naar de vijf volle vuilniszakken op de...

978 90 77024 01 0

De meeste ADHD-kinderen komen weliswaar later goed terecht, maar hun opvoeding verloopt soms zo moeilijk dat de ouders er alleen niet uitkomen. Er is dan specifieke begeleiding nodig van professionele hulpverlening. Dat kan ambulante hulp inhouden, maar het kan ook...

Kinderen. Hoe doe je dat?

Voor het opvoeden van kinderen is er geen handleiding. Direct na de geboorte van ons kroost komt er een kraamhulp voor enkele dagen en we gaan in die eerste periode langs het consultatiebureau, maar dan komt de tijd van het...

978 90 77024 03 4

Omdat Nederland een multiculturele samenleving is, zijn Nederlandse basisscholen wettelijk verplicht om intercultureel onderwijs te verzorgen. Er zijn inmiddels dan ook diverse lesmethodes op interculturele basis verschenen. Over de dagelijkse praktijk van onderwijs in multiculturele klassen in Nederland was tot...

978 90 77024 09 6

Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, is geen eenvoudige taak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een onmogelijke opgave is. De meeste kinderen blijken zich later een passende plaats te...

Nks Doosje Vz

Speel en leer noten lezen!

Het Notenkwartetspel is een even simpel als uniek kaartspel. Het Notenkwartetspelis een educatief kwartet waarmee iedereen tussen de 6 en 96 jaar op speelse wijze kennis maakt met alles wat met het muziekschrift...

978 90 77024 26 3

Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, is geen eenvoudige taak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een onmogelijke opgave is. De meeste kinderen blijken zich later een passende plaats te...

978 90 77024 45 5

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen in de jeugdzorg. Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met...

978 90 77024 28 7

Twee antropologen richten hun blik op het moderne ouderschap. Aan de hand van interviews en literatuurstudie belichten ze een aantal pregnante vragen van eigentijdse ouders. Dat zijn vragen als: waarom een kind, hoe organiseer je de zorg in combinatie met...

978 90 77024 34 8

Joep was 12 jaar toen bij hem de diagnose autisme werd gesteld. Nu is hij 22 jaar en de tussenliggende tien jaren waren voor zowel Joep als zijn ouders een zeer moeilijke tijd. Een lange strijd die nog lang niet...

978 90 77024 06 5

Het leiding geven aan huishoudelijk personeel was lange tijd een normaal onderdeel in het leven van veel Nederlandse huisvrouwen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit. Het kerngezin, met de man als kostwinner en de vrouw als fulltime huisvrouw en moeder...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!