Verwacht

 

978 94 93127 22 7Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei
Brieven aan mijn psychiater

Anne van Winkelhof
ISBN 978-94-93127-22-7
128 pag. / € 19,99

Met een voorwoord van Anne Marsman

Verschijnt 27 november 2022

Sinds de eerste ontmoeting in 2018 schrijft Anne van Winkelhof brieven aan haar psychiater, bij wie ze in therapie is. De brieven geven een uitzonderlijk kijkje in een therapieproces, nemen je mee de spreekkamer in en tonen het verloop van een therapeutische, maar vooral menselijke relatie.
Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei gaat over een zoektocht naar contact, intimiteit, naar gezien en erkend voelen, en is een onderzoek naar een taal die past. Een taal die voorbij gaat aan psychiatrisch vakjargon. Een taal waarmee Anne zich verbonden voelt, omdat zij zich daarmee duidelijk kan maken aan de ander en zij de ander – eindelijk ­– haar woorden toevertrouwt.

"Weet waar je aan begint wanneer je zegt dat het tijd is om meer mijzelf te laten gaan in ons contact. Bij vlagen voel ik zo ontzettend veel en het wordt een uitdaging om die gevoelens in goede banen te leiden. Niet in het laatste geval omdat jij nogal snel je eigen grondgebied gaat verdedigen. Ik herinner me sessies waarin ik met mijn gevoeligheid iets te dichtbij kwam en je de waakhonden op me afstuurde. Weet je nog die keer dat je zei ‘Ik heb al een vrouw’ en ik me ontdaan afvroeg of ik je ten huwelijk had gevraagd?"

 

 

978 94 93127 23 4

Onderwijs voor vluchtelingen
Van Niets naar iets Moois

Karin Schreuder
ISBN 978-94-93127-23-4
144 pag. / € 24,50

Verschijnt 8 december 2022

 

Hoe creëer je een veilige, inspirerende en productieve leeromgeving voor kinderen van vluchtelingen? Deze deels getraumatiseerde jongeren spelen samen met hun docenten de hoofdrol in dit boek.
Zij blijken in staat om zonder gemeenschappelijke taal en cultuur en veelal met beperkte middelen iets moois te ontwikkelen. Hoe valt er een balans te vinden tussen het leren van Nederlandse waarden en normen, het hervinden van vertrouwen in zichzelf en elkaar, en het regelen van wifi, een kopieer-apparaat, pennen en schriftjes?

Karin Schreuder
– coördinator van Internationale Schakelklas (ISK) De Toekomst – beschrijft dit proces van binnenuit, stap voor stap, met humor en gevoel voor detail. Zij is coach, projectleider, NT2-docent en bovenal verbinder.

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!