Verwacht


978 94 93127 07 4 klein
Agenda voor de Toekomst
Contouren van de Zorg in 2025

mr. drs. Jaap Jan Brouwer (red.)
ISBN 978-94-93127-07-4
224 pag. / € 24,99

Verschijnt september 2020

 

De Agenda voor de Toekomst. Contouren van de Zorg in 2025 is de eerste publicatie van Beweging 2025. Beweging 2025 heeft als doel een fundamentele verandering tot stand te brengen in de zorg en hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  • denken vanuit de patiënt binnen zijn of haar sociale context (zorg en welzijn) en zijn of haar opvattingen over betekenisvol leven;
  • vakmanschap en vertrouwen in de professional en meer vrijheid en regie voor de professional;
  • voorkomen van bureaucratie en verminderen van de administratieve lastendruk;
  • gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten om (politieke) besluiten te onderbouwen;
  • gebruikmaken van ervaringsfeiten van bestuurders, medewerkers en patiënten/cliënten om (politieke) beslissingen te onderbouwen;
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.

Beweging 2025 staat open voor cliënten/patiënten, medewerkers, bestuurders, wetenschappers en andere geïnteresseerden. We willen het niet laten bij woorden alleen, maar zullen ook handen en voeten geven aan onze ideeën in de praktijk.

In de Agenda voor de Toekomst. Contouren van de Zorg in 2025 wordt de visie van 40 hoogleraren en lectoren over de ontwikkeling van de zorg in de komende jaren weergegeven. Deze publicatie zal als uitgangspunt dienen voor activiteiten om hun visie te vertalen naar de praktijk van de diverse sectoren. Hierbij kan men denken aan (online) zorgtafels, invitational conferences, hackathons en aanvullende publicaties. Zo kunnen per sector en themagewijs kennis- en innovatieplatforms ontstaan die inhoud en vorm geven aan de doelstellingen van Beweging 2025.

Meer informatie op www.agendavoordetoekomst.nl

 

De Graaff   biologie 2020 OMSLAG vz test


Griep
Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?

Dick Bijl
ISBN 978-94-93127-05-0
192 pag. / € 22,50

Met een voorwoord van Bert Keijzer, specialist oudergeneeskunde

Verschijnt 30 september 2020

In 2011 en in 2019 schreef Dick Bijl dat de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik niet bewezen is. De overheid blijft de griepprik echter promoten en sommige Tweede Kamerleden willen hem zelfs verplicht stellen voor mensen die in de gezondheidszorg werken, maar ook daarvoor geldt dat er geen effect is aangetoond. En dat is een slechte zaak. Want de adviezen voor de griepprik worden gegeven door specialisten met conflicterende belangen met de vaccinindustrie. Op het ministerie van VWS is in de top geen inhoudelijke expertise aanwezig, dus lobbywerk zal daar zeker zijn vruchten afwerpen. De overheid wordt in toenemende mate als onbetrouwbaar gezien, omdat ze zich heeft ingelaten met specialisten met verstrengelde belangen. In plaats van te erkennen dat ze fout zit met de adviezen over de griepprik, grijpt de overheid naar maatregelen die het wantrouwen van burgers alleen maar doet toenemen. Dat zal het vertrouwen van de burgers in wel effectieve vaccins, zoals tegen BMR en polio, ook aantasten. In dit boek wordt aan een algemeen publiek uitgelegd hoe het zit.

Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na zijn artsexamen werkte hij enkele jaren als arts-assistent inwendige geneeskunde in het Diaconessenhuis in Leiden bij een psychosomatisch georiënteerde internist. Hierna deed hij zijn huisartsenopleiding die hij  in 1988 afrondde. Vervolgens werkte hij enkele jaren in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Daar maakte hij kennis met de praktijk van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Na terugkeer in Nederland werkte hij als huisarts en deed hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. In 1995 volgde hij een opleiding epidemiologie met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. In 1995 werd hij redacteur en in 2005 hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Deze functie vervulde hij tot juli 2017. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift Major depression in general practice. In 2016 werd hij gekozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Thans werkt hij als zzp’er. Hij is auteur van enkele honderden artikelen.

 

 

Durf te weten
Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak
Verhalen uit de praktijk

Angèle Verkaaik en Kim van den Berg
redactie: Mirjam Kruisselbrink
ISBN 978-94-93127-08-1
120 pag. /  € 18,95

Met Illustraties van Han Vermeer

Verschijnt oktober 2020

In deze  uitgave zijn verhalen gebundeld van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals. We lezen over hun twijfels en dilemma’s, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun onvermogen, hun bevlogenheid en hun inzet om het geweld te stoppen. Over wat ze leerden van de mensen met wie ze werkten en hoe dat tot uiting komt in hun professioneel handelen. Verhalen voor professionals en voor iedereen die hart heeft voor veiligheid in de thuissituatie.

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.