Verwacht

978 94 93127 16 6Kinderen
Hoe doe je dat?
De belangrijkste opvoedthema’s op een rij

Ingrid Bax
ISBN 978-94-93127-16-6
160 pag. / € 24,99
fc / geïllustreerd

Verschijnt medio 2022

Naast alle hoogtepunten die het opvoeden van kinderen met zich meebrengt voor hun ouders/opvoeders zijn er maar al te vaak lastige situaties. Kinderen kunnen door hun emoties, denken en gedrag behoorlijk wat spanningen in een gezin veroorzaken. Hoe kan je nu deze kinderen op een positieve manier begeleiden?

In dit praktische handboek staan de belangrijkste opvoedthema’s op een rij. Het is een basisboek met veel tips om als naslagwerk te gebruiken gedurende het opgroeien van een kind. Het bevat 34 thema’s over kinderen van 0-18, van huilbaby’s tot LHBTI.

Ingrid Bax is afgestudeerd als econoom en heeft al jaren een eigen praktijk als gezinscoach. Ze heeft ook ervaring in de jeugdzorg, o.a. bij het Leger des Heils en de Opvoedpoli.

 

Thema's

. Mijn kind huilt veel  

. Mijn kind is jaloers   

. Ik mis de band met mijn kind

. Mijn kind maakt moeilijk vrienden  

. Mijn kind is nog niet zindelijk

. Mijn kind is hoogbegaafd     

. Mijn kind zuigt nog steeds op zijn duim      

. Mijn kind is angstig

. Mijn kind slaapt slecht

. Mijn kind heeft faalangst      

. Mijn kind eet slecht  

. Mijn kind wordt gepest        

. Mijn kind heeft vaak buikpijn

. Mijn kind is een pester

. Mijn kind gaat over mijn grens

. Mijn kind wil niet naar school          

. Mijn kind heeft driftbuien

. Mijn kinderen hebben veel ruzie met elkaar

. Mijn kind is (te) druk

. Mijn kind rouwt na verlies   

. Mijn kind liegt

. Mijn kind heeft moeite met onze echtscheiding

. Ik krijg moeilijk contact met mijn kind

. Mijn kind zit veel op social media    

. Mijn kind is gevoelig voor prikkels  

. Mijn kind gamed veel

. Mijn kind wil liever geen kleren aandoen

. Mijn kind is depressief         

. Mijn kind heeft moeite met opstaan

. Mijn kind gebruikt drugs      

. Mijn kind ruimt niet op

. Mijn kind is verliefd 

. Mijn kind heeft moeite met op vakantie gaan

. Mijn kind is LHBTI’er         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezonde Stad
Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

Klasien Horstman & Mare Knibbe
ISBN 978-94-93127-21-0
circa 192 pag. / € 25,50

Verschijnt najaar 2022

De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen.  Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt? Dit boek introduceert een verrassend perspectief op de Gezonde Stad.  De auteurs analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover kwantitatieve indicatoren voor een gezonde stad stellen zij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen. Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de stad op ontmoeting, uitsluiting en veerkracht?

Klasien Horstman is hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg bij de vakgroep Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. Ze publiceerde eerder o.a. Worstelen met Gezond leven (2005, met Rob Houtepen). Mare Knibbe is universitair docent filosofie van gezondheidswetenschappen. Ze hebben sinds 2013 een onderzoekslijn ontwikkeld rond gezondheid, participatie, publieke ruimte en ongelijkheid en een platform gemaakt voor samenwerking tussen universiteit en buurten. (www.universiteitmetdebuurt.nl)

 

978 94 93127 22 7Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei
Brieven aan mijn psychiater

Anne van Winkelhof
ISBN 978-94-93127-22-7
circa 96 pag. / € 19,99

Met een voorwoord van Anne Marsman

Verschijnt najaar 2022

 

Sinds de eerste ontmoeting in 2018 schrijft Anne van Winkelhof brieven aan haar psychiater, bij wie ze in therapie is. De brieven geven een uitzonderlijk kijkje in een therapieproces, nemen je mee de spreekkamer in en tonen het verloop van een therapeutische, maar vooral menselijke relatie.
Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei gaat over een zoektocht naar contact, intimiteit, naar gezien en erkend voelen, en is een onderzoek naar een taal die past. Een taal die voorbij gaat aan psychiatrisch vakjargon. Een taal waarmee Anne zich verbonden voelt, omdat zij zich daarmee duidelijk kan maken aan de ander en zij de ander – eindelijk ­– haar woorden toevertrouwt.

"Weet waar je aan begint wanneer je zegt dat het tijd is om meer mijzelf te laten gaan in ons contact. Bij vlagen voel ik zo ontzettend veel en het wordt een uitdaging om die gevoelens in goede banen te leiden. Niet in het laatste geval omdat jij nogal snel je eigen grondgebied gaat verdedigen. Ik herinner me sessies waarin ik met mijn gevoeligheid iets te dichtbij kwam en je de waakhonden op me afstuurde. Weet je nog die keer dat je zei ‘Ik heb al een vrouw’ en ik me ontdaan afvroeg of ik je ten huwelijk had gevraagd?"

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!