Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Hoe kijken we naar mensen met psychische stoornissen en hoe gaan we met ze om. 'Zien' we de mensen waarvoor we zorg dragen op een goede manier?

Schizofrenie en bergen beklimmen

Saskia was elf jaar oud toen ze voor het eerst stemmen hoorde. Van de ene op de andere dag veranderde ze van een vrolijk kind in een angstig meisje. In de jarenlange zoektocht naar een diagnose en een behandeling passeren vele psychiaters, psychologen, pi ...

Een leeg kasteel

Borderline overwonnen Ga je op zoek naar wat borderline voor je betekent, dan vind je overal min of meer dezelfde informatie: een lijst met symptomen. Zo’n lijst geeft natuurlijk geen echt antwoord op jouw vragen. Laura Dijksman geeft met haar boek Een ...

een brandende aap - verhaal

‘Een grote aap zat in een stalen kooi. Koert zag de aap op de rug. Plotseling ontvlamde er onder in de kooi een vuur. Het apenlichaam vloog in brand. Maar de aap bleef onverstoorbaar zitten en verroerde zich niet. Het was macaber om te zien hoe het skelet ...

Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Uitgangspunt in dit boek is dat cliënten die suïcidegedachten hebben, meer bezig zijn met overleven dan met dood willen. De rode draad in dit boek is dat het gesprek met een suïcidale cliënt een aantal belangrijke stappen kent: het signaleren en onderzoe ...

De woestijn zal bloeien

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Antes, Humanistisch Verbond en VGVZ, de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers. Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden van verandering? Door vast te houden aan je oorspro ...

Verwarde man

Mark Verhoogt was twintig jaar in behandeling bij de ggz. Zijn ziektegeschiedenis kent meerdere diagnoses. Een serie therapieën heeft in samenspel met persoonlijke groei het herstel uiteindelijk goed op gang gebracht. Met professionele hulp, beperkt tot a ...

Een wereld die er niet meer is...

Wat gebeurde er in de jaren 1940-1945 in de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal? De twee grote psychiatrische stichtingen lagen op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar in Den Haag. Deze voorlopers van de huidige Parnassiagroep waren wezenlijk versc ...

Wat is gek?

Rutger Jan van der Gaag in het voorwoord: "Velen buiten de psychiatrie, leken maar ook werkers binnen en buiten de gezondheidszorg, kunnen hun voordeel doen met dit prachtige boek." De vraag ‘Wat is gek?’ wordt meestal normatief beantwoord. De tegenvraag ...

Gezien of niet?

Gezien of niet? verkent de mate waarin mensen die behandeld worden voor geestelijke gezondheidsproblemen zich gezien voelen. De spanning tussen een professionele, diagnostiserende blik en het recht doen aan de logica en ervaringswereld van cliënten staat ...

Borderline van binnenuit

Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek zoeken vrouwen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) samen n ...

Verstrikt in autisme

Joep was 12 jaar toen bij hem de diagnose autisme werd gesteld. Nu is hij 22 jaar en de tussenliggende tien jaren waren voor zowel Joep als zijn ouders een zeer moeilijke tijd. Een lange strijd die nog lang niet gestreden is. Dit komt mede doordat Joep zi ...

Transgenders en Prostitutie: Een Haagse Nachttocht

Er is in Nederland nooit onderzoek gedaan naar wat er specifiek is aan ‘transgender prostitutie’. SHOP (Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees – Den Haag) heeft aan Paul van Gelder gevraagd een kwalitatief onderzoek te verrichten.Van Gelder stapt in ...

Wat doe je daar nu eigenlijk?

Wat doe je daar nu eigenlijk? van Sonja ’t Hart-Hartog is een bijzonder boekje over een bijzonder beroep: humanistische geestelijke verzorging in de ouderenzorg. In een aantal fragmenten schetst de auteur alledaagse momenten van begeleiding van bewoners e ...

Geestelijke verzorging en psychotherapie

Geestelijke verzorging en psychotherapie houden zich beide bezig met het begeleiden van mensen met levensvragen. Beide beroepen hebben veel met elkaar gemeen, terwijl de verschillen van belang zijn. Elke nieuwe generatie psychotherapeuten en geestelijk ...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!