Geestelijke gezondheidszorg

Alles wat ik wilde zeggen maar niet zei

Volgens ggz-cijfers krijgen ruim 42% van de Nederlanders ooit in hun leven last van psychische aandoeningen. Het gaat met name om stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen. Kwetsbaarheid is dus van ons allemaal. Wat kan therapie betekenen? Gaat het om oplossingen of...

978 90 77024 63 8

Uit borderline is moeilijk wijs te worden. Het is lastig voor mensen die er al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben, maar ook voor mensen die zelf borderline hebben. In dit boek zoeken vrouwen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) ...

De draad weer oppakken

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een psychische kwetsbaarheid, zoals een depressie of een angst- of persoonlijkheidsstoornis. Uit onderzoek blijkt dat dit neerkomt op 40% van de volwassen bevolking. Marcia van Marionis één van die Nederlanders en heeft gemerkt dat...

978 90 77024 84 3 Nb

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Antes, Humanistisch Verbond en VGVZ, de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers.

Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden van verandering? Door vast te houden aan je...

978 90 77024 56 0

‘Een grote aap zat in een stalen kooi. Koert zag de aap op de rug. Plotseling ontvlamde er onder in de kooi een vuur. Het apenlichaam vloog in brand. Maar de aap bleef onverstoorbaar zitten en verroerde zich niet. Het...

978 90 77024 54 6 Nb

Het eerste boek van Cornelie van Well – Kort maar krachtig– gaat over extreem kleine mensen. De aanleiding hiervoor was het overlijden van een meisje met achondroplasie (dwerggroei). De moeder had grote problemen met de in haar ogen niet-perfecte...

978 90 77024 58 4 Nieuwe Boeken

Borderline overwonnen

Ga je op zoek naar wat borderline voor je betekent, dan vind je overal min of meer dezelfde informatie: een lijst met symptomen. Zo’n lijst geeft natuurlijk geen echt antwoord op jouw vragen.

Laura Dijksman geeft...

978 90 77024 81 2

Wat gebeurde er in de jaren 1940-1945 in de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal? De twee grote psychiatrische stichtingen lagen op nog geen vijf kilometer afstand van elkaar in Den Haag. Deze voorlopers van de huidige Parnassiagroep waren wezenlijk verschillend van...

978 90 77024 55 3

Uitgangspunt in dit boek is dat cliënten die suïcidegedachten hebben, meer bezig zijn met overleven dan met dood willen.

De rode draad in dit boek is dat het gesprek met een suïcidale cliënt een aantal belangrijke stappen kent: het...

978 90 77024 27 0

Geestelijke verzorging en psychotherapie houden zich beide bezig met het begeleiden van mensen met levensvragen. Beide beroepen hebben veel met elkaar gemeen, terwijl de verschillen van belang zijn. Elke nieuwe generatie psychotherapeuten en geestelijk verzorgenden dient dan ook een antwoord...

Getuigenis van een gek

Een heroïsch verslag van een vrouw die het onmogelijke mogelijk maakte

Als Muriel in het ‘afvoerputje’ van een psychiatrisch ziekenhuis belandt, is ze nagenoeg afgeschreven. De diagnoses zijn zwaar, het komt nooit meer goed. Maar het pakt anders uit: ...

978 90 77024 44 7

Gezien of niet? verkent de mate waarin mensen die behandeld worden voor geestelijke gezondheidsproblemen zich gezien voelen. De spanning tussen een professionele, diagnostiserende blik en het recht doen aan de logica en ervaringswereld van cliënten staat centraal. ‘Goed gezien’ worden...

Kunst van manie en depressie

Organisaties kunnen bestellen via een apart bestelformulier.

Dit is een beeldverslag van periodes van crises en herstel.
Van jongs af aan maakt Mirjam Petersschilderijen en objecten, ook tijdens manische en depressieve periodes. Een selectie van tekeningen en schilderijen...

Schizofrenie en bergen beklimmen

Saskia was elf jaar oud toen ze voor het eerst stemmen hoorde. Van de ene op de andere dag veranderde ze van een vrolijk kind in een angstig meisje. In de jarenlange zoektocht naar een diagnose en een behandeling passeren...

978 90 77024 30 0

Er is in Nederland nooit onderzoek gedaan naar wat er specifiek is aan ‘transgender prostitutie’. SHOP (Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees – Den Haag) heeft aan Paul van Gelder gevraagd een kwalitatief onderzoek te verrichten.
Van Gelder stapt in de wereld...

978 90 77024 34 8

Joep was 12 jaar toen bij hem de diagnose autisme werd gesteld. Nu is hij 22 jaar en de tussenliggende tien jaren waren voor zowel Joep als zijn ouders een zeer moeilijke tijd. Een lange strijd die nog lang niet...

978 90 77024 52 2 Nb

Mark Verhoogt was twintig jaar in behandeling bij de ggz. Zijn ziektegeschiedenis kent meerdere diagnoses. Een serie therapieën heeft in samenspel met persoonlijke groei het herstel uiteindelijk goed op gang gebracht. Met professionele hulp, beperkt tot af en toe een...

978 90 77024 29 4

Wat doe je daar nu eigenlijk? van Sonja ’t Hart-Hartog is een bijzonder boekje over een bijzonder beroep: humanistische geestelijke verzorging in de ouderenzorg. In een aantal fragmenten schetst de auteur alledaagse momenten van begeleiding van bewoners en patiënten. Geen...

978 90 77024 68 3

Rutger Jan van der Gaag in het voorwoord: "Velen buiten de psychiatrie, leken maar ook werkers binnen en buiten de gezondheidszorg, kunnen hun voordeel doen met dit prachtige boek."

De vraag ‘Wat is gek?’ wordt meestal normatief beantwoord. De...

Wie is er nou eigenlijk gek?

Organisaties kunnen bestellen via een apart bestelformulier.

Hoe kan het dat een jonge man met adolescentieproblematiek ruim twintig jaar chronisch psychiatrisch patiënt werd, 22 verschillende diagnoses kreeg en ruim 40 verschillende psychiatrische medicijnen voorgeschreven kreeg, en wat zegt...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!